เรามีอุปกรณ์เก็บรักษาอุณหภูมิสำหรับรองรับการบริการที่หลากหลาย ได้แก่

  •  ตู้บรรจุความเย็น STX COM STAR COOL 40RHx จำนวน 51 ใบ (สำหรับแช่ของสด เช่น ขนม ผัก ผลไม้ ช็อคโกแลต ฯลฯ)
  •  ตู้บรรจุความเย็น 40RHx จำนวน 18 ใบ (สำหรับแช่ลำไยสด)
  •  ตู้แห้ง 40HQx จำนวน 2 ใบ (สำหรับสินค้าของแห้งต่างๆ เช่น ครีมเทียม ฯลฯ)