การส่งสินค้าทางเรือ

ลำดับ สินค้า เส้นทางการส่งสินค้า ผู้รับปลายทาง
1 ทุเรียน แหลมฉบัง – ชุมพร
แหลมฉบัง – จันทบุรี
ฮ่องกง,จีน
2 ลำไย แหลมฉบัง – เชียงใหม่
แหลมฉบัง – ลำพูน
แหลมฉบัง – จันทบุรี
ฮ่องกง,จีน
3 มะพร้าว แหลมฉบัง – จันทบุรี ฮ่องกง,จีน
4 มังคุด แหลมฉบัง – จันทบุรี ฮ่องกง,จีน
5 กล้วย แหลมฉบัง – อมตะซิตี้ ฮ่องกง,จีน
6 ทุเรียนเเช่เเข็ง แหลมฉบัง – อมตะซิตี้ จีน
7 ไก่แช่แข็ง เเหลมฉบัง – กบินทร์บุรี
เเหลมฉบัง – อยุธยา
ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศเท่านั้น