บริษัท วิน วินด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 333/25 หมู่ที่ 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

               สำนักงานสาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 325/8 หมู่ที่ 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

               สำนักงานสาขาที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 253 หมู่ที่ 11 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ (TRANSPORT) โดยมีความชำนาญในการขนส่งผลไม้สดประเภททำความเย็น
เช่น ตู้บรรจุความเย็น 40RHx ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่

  •  รถหัวลาก จำนวน 38 คัน พร้อมด้วยหางลากจูง จำนวน 44 คัน
  •  รถ LIFT STACKER ยี่ห้อ KONECRANES ขนาด 45 TONS จำนวน 1 คัน

 

การส่งสินค้าทางบก

ลำดับ สินค้า เส้นทางการส่งสินค้า ผู้รับปลายทาง
1 ทุเรียน นครพนม – ชุมพร – นครพนม
นครพนม – จันนทบุรี – นครพนม
ลาว-เวียดนาม-จีน
2 ลำไย นครพนม – จันนทบุรี – นครพนม ลาว-เวียดนาม-จีน
3 กล้วย แหลมฉบัง – จันทบุรี – บ่อเต็น ลาว-จีน